Rượu Con Rồng 2024

Rượu con rồng 2024, linh vật biểu tượng cho sự quyền lực, rượu con rồng mang ý nghĩa phong thủy cực cao, tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ vượt bật trong năm 2024.