Rượu Con Trâu 2021

Rượu hình trâu 2021 là dòng Rượu Brandy Nga nổi danh lại có mẫu đẹp, độc đáo bởi thiết kế được thổi lên từ chính những đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân Nga tạo nên cơn sốt trên thị trường Rượu Ngoại.